Prezentaci mám, v čem já ji jen udělám…

aneb stručný (a postupem času aktualizovaný) přehled prezentačního software

V současné době existuje na trhu velký počet aplikací, které vám umožní vytvořit prezentaci. Drtivá většina z nich štěpí informace (nebo informační celky) do jednotlivých snímků, které promítnete posluchači a dovysvětlíte svým komentářem.
Prezentovat informace samozřejmě nemusíte jen pomocí snímků. Stále častěji se objevují postupy, které daleko více využívají možností dnes všudypřítomných nástrojů na vytváření multimediálních sdělení, jako např. prezentace formou videonávodu (aplikace jako Camtasia, Jinx, Webinaria, ScreenToVideo a desítek dalších).
Jinou variantou jsou prezentace formou atraktivních flashových videí (např. běžná videa nebo nástroje typu Videoscribe pro přístroje vybavené systémy iOS a Android).
Vedle toho stojí přednášející, kteří ve svých vystoupeních rezignovali na klasickou snímkovou strukturu (a částečně i na klasický prezentační software jako takový) a svá vysvětlení kreslí pomocí jednoduchých obrázků, ikon a doprovodného heslovitého textu (metoda „nápadů na ubrousku“ popsaných Danem Roamem ve vynikající knize Nápady na ubrousku a Blablabla) pomocí nástrojů jako AutoDesk SketchbookPro, MyPaint, SmoothDraw, LectureScribe a dalších. Ukázky naleznete v mnoha videích např. v khanacademy.org).
Ne příliš často se také může posluchač setkat s prezentacemi ve formě myšlenkových (mentálních) map (aplikace MindManager, NovaMind, iMindMap a další).
Pro člověka nejpříznivější je potom efektivní kombinace všech tří postupů, tedy zapojit jak klasické „snímky“, tak využít možnosti vložení a anotování promítaného videa (např. formou odkazů-akcí, kreslení v průběhu prezentace či využití propracovanějších animací).

Následující výčet si neklade za cíl uvést v současné době všechny dostupné nástroje pro tvorbu multimediálních prezentací. Slouží jen k vytvoření rámcového přehledu o existujících aplikacích a vznikl na základě osobních zkušeností autora s jednotlivými aplikacemi.

Microsoft Office PowerPoint

Od roku 1987, kdy se PowerPoint objevil, se stal de facto standardem pro vytváření prezentací.
Původně byl vyvinut pro Apple pod názvem „Presenter“, společnost Forethought však koupil Microsoft a vytvořil z ní základ své grafické sekce. První oficiální verze PowerPointu vyšla v roce 1990 společně s operačním systémem Windows 3.0. Součástí balíku aplikací MS Office se potom stal až v roce 2000. (Vice o historii viz například článek ve Wikipedii.)

„Nové“ verze MS PowerPoint 2007, 2010 a 2013 se od starších liší především změnou formátu ukládání dat („zhušťují“ do formátu .XML), díky kterému jsou výsledné soubory prezentací daleko menší, upraveným grafickým rozhraním, uživatelsky přívětivějším prostředím a velkým množství funkcionalit. Jejich vypsání by zabralo mnoho místa, tak jen shrnu: s novými verzemi PowerPointu podniknete opravdu mnohé.

Nově je PowerPoint propojen s on-line službami MicrosoftOffice Webapps (součást on-line úložiště Microsoftu SkyDrive), které umožňují snadnější sdílení prezentací, spolupráci s dalšími uživateli na vytváření jedné prezentace a jejich vytváření jak pomocí nainstalované aplikace, tak prostřednictvím prohlížeče.

Funkce webového rozhraní jsou oproti instalované aplikace samozřejmě výrazně omezenější. Na SkyDrive uložené prezentace můžete dále sdílet, a to buď formou odkazu na prezentaci, nebo přímo vnořením prezentace do webové stránky pomocí prvku